ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ UJ

SZPITAL UNIWERSYTECKI UJ CM

KONSULTANT WOJEWÓDZKI
d.s. PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

zapraszają w dniu 4 czerwca 2018 roku na KONFERENCJĘ

II KRAKOWSKĄ KONFERENCJĘ
PSYCHOLOGII KLINICZNEJ ZABURZENIA ROZWOJOWE W BIEGU ŻYCIA

Miejsce konferencji:
Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ,
sala nr 0.103

Program Konferencji

Prowadzenie: dr n. hum. Mirosława Jawor – Konsultant Wojewódzki ds. psychologii klinicznej

10.00- 10.15 Mirosława Jawor – rozpoczęcie konferencji

10.15 – 10.45 Bernadetta Izydorczyk – Wpływ socjokulturowy i samoocena a syndrom gotowości anorektycznej u nastolatek we wczesnej adolescencji

10.45 – 11.15 Agnieszka Polańska – Zaburzenia rozwoju w kontekście uzależnień – konsekwencje w dorosłości

11.15 – 11.45 Anna Latała – Zaburzenia uwagi – diagnoza i terapia

11.45 – 12.15 Małgorzata Kuleta – Dorosły z ADHD? – Dylematy diagnostyczne i terapeutyczne

12.15 -12.45 dyskusja

12.45 – 13.30 przerwa obiadowa/kawowa

13.30 – 14.00 Anna Starowicz-Filip – Móżdżkowy zespół poznawczo-emocjonalny u dzieci

14.00- 14.30 Maria Marczyk – Zespół Aspergera w biegu życia ludzkiego

14.30 – 15.00 Elżbieta Satryjan, Klaudia Tobiasz – Zasoby intelektualne  wobec praktycznych umiejętności życiowych dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera.

15.00 – 15.30 Martyna Sznir- Rojek, Magdalena Wątrobińska – Kompleksowy model wsparcia rodzin osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu   w praktyce Ośrodka dla Osób z Autyzmem – co robimy, do czego dążymy …”

15.30- 16.00 dyskusja

16.00 zakończenie konferencji

Kontakt

W celu zarejestrowania prosimy używać formularza rejestracji.

Adres mailowy: psychologiakliniczna@ptp.krakow.pl

Rejestracja i opłaty

 

W celu zgłoszenia się na konferencję prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
Wpłaty – w wysokości:

  • 30 zł
    – dla uczestników specjalizacji z psychologii klinicznej w Krakowie
    – dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich
    – dla członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • 60 zł dla członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – pozostałe Oddziały
  • 80 zł dla pozostałych zainteresowanych

Dane do przelewu:
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
23 1020 2892 0000 5002 0136 9875
W tytule przelewu podać: imię i nazwisko, Konferencja OK PTP czerwiec 2018, ewentualny tytuł do zniżki

Na zgłoszenia i wpłaty czekamy do dnia 25 maja 2018 roku.

Liczba miejsc ograniczona.

Osoby, które chcą otrzymać fakturę, powinny przesłać potrzebne dane wraz ze zgłoszeniem na konferencję.